Narzędzia chirurgiczne

Zależnie od wykonywanego zabiegu używa się innych narzędzi.
Do prostych zabiegów używa się podstawowych narzędzi do chirurgi ogólnej takich jak:
-nożyczki
-kleszcze
-pęsety
-haki
Do bardziej specjalistycznych operacji z danej dziedziny konieczne jest bardziej wyspecjalizowane instrumentarium.
Tyczy się to np. stomatologii, okulistyki czy ortopedii.

Przygotowanie

Potrzebne narzędzia należy oczyściś i wyjałowić. Używa się  w tym celu autoklawów lub sterylizatorów, w któych można też wyjaławiać serwety czy fartuchy.
Oczywiście pacjent musi być umieszczony na specjalnym stole, który zapewni mu bezpieczeństwo podczas zabiegu i komfort chirurga podczas zabiegu.
Dostępna jest duża gama stołów od zwykłych płaskich po stoły z podnoszonym blatem, regulacją nachylenia i dodatkowymi udogodnieniami.

Znieczulenie

Przed zabiegiem konieczne jest zabezpieczenie famraklogiczne pacjenta. Ma to na celu spokojny przebieg operacji na nieświadomym zwierzęciu, które nie czuje bólu.
Dostępne są znieczulenia iniekcyjne oraz coraz bardziej popularne wziewne. Do anestezji wziewnej niezbędna jest specjalna aparatura.

Monitoring

W trakcie trwania operacj bardzo ważna jest kontrola stanu pacjenta. Zależnie od wyposażenia konkretneh jednostki monitorowane są różne parametry.
Najbardziej zaawansowane monitory oferują pomiary ciśnienia, temperatury, kontrolę oddechu, CO2, pulsyksometr oraz EKG.
Copyright ©2021 Nazwa Firmy, All Rights Reserved.
free website
built with
kopage